Instinkt & integrita

Limpid Works, Donská 9, Praha 10
6.3. 2019, 18:00-20:00

Instinkt & integrita

6.3. 2019, 18:00-20:00
Limpid Works, Donská 9, Praha 10

STAŇTE SE MISTREM SVÉHO EMOCIONÁLNÍHO SVĚTA

Tereza Hanusová & Milan Odstrčil > 
Od myšlení k cítění, svobodě, spontánnosti a přirozenosti. Od slov k činům. 

Štěstí je stav neegoistický a spolu s opravdovou autenticitou působí doslova jako magnet. Přijďte uvolnit svou spontánní energii a přestat se trápit. 

Někdy je dobré stát se opět zvířetem. Poskytuje nám to hluboký kontakt s celou naší minulostí a s naším dědictvím - pak již nejsme oddělenou jednotkou, ale součástí celé existence.

V průběhu večera budeme pomocí meditačních a pohybových technik hledat cestu k naší opravdové přirozenosti, k původním instinktům a k integritě. Staneme se opravdovými, budeme se svobodně projevovat a objevíme tak svou skutečnou vnitřní sílu.

Budeme pracovat organicky, necháme na sebe plynule navazovat momenty klidu a aktivity. Budeme méně myslet a více cítit. Důsledně převedeme teorii do praxe.

Naučíme se vidět a rozvíjet to, co je schované za zřejmým skrze:
- Odložení "brnění"
- Propojení s tělem i myslí v přítomném okamžiku (totálnost)
- Cestu z hlavy do středu k bytí (klid)
- Nalezení kontaktu se zvířecími instinkty a pudy (bdělost)
- Trénink postřehu, vytrvalosti a soustředění (koncentrace)
- Kontakt s podlahou (uzemnění)
- Práci se zvukem našeho hlasu (projev)
- Nalezení svého přirozeného pohybu (autenticita)
- Kreativní, svobodný a spontánní pohyb (imaginace).

Workshop je vhodný pro všechny bez ohledu na předchozí zkušenosti z oblasti osobního rozvoje/pohybu.

Kdo je Milan Odstrčil?

Tanečník a performer (ND - Laterna magika, 420PEOPLE, Státní opera Praha), autor konceptu osobního rozvoje pohybem UM UM - Umět se umět
www.umum.cz
FB: UM UM - Umět se umět
Instagram: umet_se_umet.

Čas akce: 18:00-20:00.

PŘIHLÁŠKA

NÁVOD, JAK SE ZBAVIT STAROSTÍ A TRÁPENÍ

Mám pro vás blahodárný lék na bolesti a trápení, která si často předáváme po generace a nemůžeme díky nim spokojeně a plnohodnotně žít. Velmi mi pomohl skutečně odpustit a posunout se dál.