ŽIVOTNÍ KOUČINK

Svět na vás čeká - ukažte mu svůj potenciál. Kladení otázek je nedílnou součástí každého procesu poznávání.

Zkušenosti v oblasti koučování čerpám a inspiruji se od celosvětově uznávaných osobností, disponujících reálnými výsledky:

Tony Robbins > Absolvovala jsem seminář Unleash the Power within v Londýně.

Joe Vitale - Absolvovala jsem Awakened Millionaire Academy, Zero Limits Mentoring a certifikovaný kurz Law of Attraction Wealth.

Eckhart Tolle - Absolvovala jsem certifikovaný online kurz Conscious Manifestation.

ŽIVOTNÍ KOUČINK

Svět na vás čeká - ukažte mu svůj potenciál. Kladení otázek je nedílnou součástí každého procesu poznávání.

Zkušenosti v oblasti koučování čerpám a inspiruji se od celosvětově uznávaných osobností, disponujících reálnými výsledky:

Tony Robbins > Absolvovala jsem seminář Unleash the Power within v Londýně.

Joe Vitale - Absolvovala jsem Awakened Millionaire Academy, Zero Limits Mentoring a certifikovaný kurz Law of Attraction Wealth.

Eckhart Tolle - Absolvovala jsem certifikovaný online kurz Conscious Manifestation.

Nejlépe se znáte vy sami a pomocí mnou vedeného koučovacího rozhovoru si odpovíte na všechny otázky, které vás zajímají nebo trápí. 

Koučovací rozhovor vám pomůže identifikovat to, co potřebujete změnit a stanovit si priority, strategii a cíle k dosažení výsledků.

Dodám vám podporu, motivaci a energii k tomu, abyste překonali strach a omezení a abyste se mohli v životě posunout dál.

Koučovací rozhovor je dialog, jehož cílem je dovést vás k nalezení vlastního optimálního řešení.
Pomocí mých otázek a vašich odpovědí vám umožním dostat se do kontaktu s tím, co v sobě odjakživa máte a nasměruji vás tak, abyste to začali aktivně využívat.

Ráda se inspiruji od nejlepších. V oblasti osobního rozvoje a koučování jsem v Londýně v dubnu 2019 absolvovala seminář Unleash the Power within od Tonyho Robbinse. Následně jsem absolvovala Awakened Millionaire Academy a Zero Limits Mentoring od Joe Vitaleho. V roce 2021 jsem získala certifikaci z kurzu vědomé manifestace Conscious Manifestation, vedeného Eckhartem Tollem

Naučila jsem se od nich, že pokud opravdu chceme a zahodíme všechny výmluvy, svou životní situaci můžeme transformovat takřka okamžitě. Nerozhodují totiž vnější okolnosti, ale náš vnitřní stav.

Pomocí koučovacích technik lze řešit libovolný problém nebo životní situaci. Přijďte to vyzkoušet!

Inspirujte se v mé nabídce konkrétních koučovacích balíčků níže. Témata lze použít k individálním konzultacím i ke skupinovým tréninkům:

OSOBNÍ STRATEGIE - KDO JSEM & CO CHCI

Motto: Přestávám žít život a představy ostatních a stávám se sám sebou. Dovoluji si být úspěšný, zdravý a bohatý, protože tak mohu prospět nejvíce lidem.

Součástí nabídky je:

 • Detailní schéma vašeho života, včetně akčních kroků k dalšímu rozvoji.
 • Přehledné schéma, které vyjadřuje vaše hlavní kvality, priority a přání.
 • Účinný způsob, jak pojmenovat, definovat a začít přenášet sny do reality.
 • Ze sezení si odnesete si myšlenkovou mapu, do které si můžete následně doplňovat cokoliv dalšího, co budete ve svém rozvoji považovat za důležité.

Kde

V mé pracovně.

Jak dlouho

Schůzka trvá 1 hodinu.

Cena

3.690 Kč

TRANSFORMACE STARÝCH NÁZORŮ A PŘESVĚDČENÍ

Cílem je opustit všechny názory, přesvědčení a stereotypy, které nás omezují. Ať už jsme je přejali z rodiny, od společnosti, učitelů, šéfů, přátel, kolegů nebo jsme si je vytvořili sami.... Pokud už nám neslouží, nemusíme se jimi nadále řídit.

Součástí nabídky je:

 • Definování názorů a přesvědčení, která vás omezují.
 • Pojmenování toho, co vás zraňuje.
 • Vytvoření pozitivních ekvivalentů.
 • Rituální opuštění všeho starého, co vám již neslouží a vědomé propojení s novým nastavením.
 • Ze schůzky si odnesete konkrétní seznam nových přesvědčení a hodnot, podle kterých chcete žít a praktická doporučení, jak je integrovat do každodenních činností.

Kde

V mé pracovně.

Jak dlouho

Schůzka trvá 1 hodinu.

Cena

3.690 Kč

MENTORING

Intenzivní osobní koučink, praktické tipy pro efektivní realizaci vašich vlastních projektů v oblasti osobního rozvoje i jinde.

Součástí nabídky je:

 • Posouzení vašeho tvůrčího/podnikatelského konceptu.
 • Sdílení mých osobních zkušeností s nastartováním vlastní praxe a s tvorbou.
 • Praktické tipy ke strategii, vizi, efektivitě, práci s klienty, cílům, marketingu, obchodu, prodeji, komunikaci, prezentaci a kreativitě.

Kde

V mé pracovně.

Jak dlouho

Schůzka trvá 1 hodinu.

Cena

3.690 Kč

KRUH ŽIVOTA

Jak vypadá aktuálně váš život a na co je potřeba se zaměřit?

Chcete-li se v životě posunout dál, přijďte si komplexně zhodnotit to, jak na tom jste. Přirozeně vám z toho vyplynou oblasti, na které je potřeba se zaměřit.

Kruh je velmi efektivní koučovací technika. Výsledkem našeho sezení pro vás bude přehledné schéma, jakási pomyslná "fotka" vaší aktuální životní situace a vaše vlastní návrhy konkrétních následných akcí. Detailně si zhodnotíme funkčnost jednotlivých oblastí vašeho života (vztah k sobě, přátelé, práce, partnerství, zdraví, spiritualita, rodina, koníčky).

To, jak svůj život a jeho jednotlivé oblasti hodnotíte vědomě, porovnáme svalovým testem (kineziologie) s tím, co říká vaše nevědomí.

Prvním krokem ke zlepšení je uvědomit a přiznat si to, co v našem životě nefunguje. Dokud to nevíme nebo děláme, že to neexistuje, nemůžeme to změnit.

Kruh vám pravdivě ukáže, jak na tom jste a kde je váš prostor k růstu.

Kde

V mé pracovně.

Jak dlouho

Schůzka trvá 1 hodinu.

Cena

3.690 Kč

VZTAHY JAKO NAŠE ZRCADLO

Základem našich vztahů je to, jak se cítíme a jak žijeme my sami.

Jak vztahy vznikají, vyvíjejí se a zanikají, jaké jsou jejich zákonitosti, co funguje a co ne a jak být ve vztahu s druhými, aniž bychom přišli o vlastní autenticitu a svobodu?

Nabídka obsahuje:

 • Praktické tipy a moderní teorii vztahů, v kontextu moderního života ve 21. století, s využitím nejnovějších poznatků z kvantové fyziky a neurovědy.
 • Podíváme se na zoubek nejčastějším společenským mýtům a tabu v oblasti vztahů a zamyslíme se nad tím, zda nám stále ještě slouží, nebo už nastal čas je opustit. 
 • Budeme hledat nové způsoby, jak společně fungovat tak, abychom se neomezovali, ale naopak mohli dál růst, rozvíjet se a být si navzájem prospěšní.

Témata k diskusi, o kterých s klienty mluvím nejčastěji:

 • Rozdíl mezi mužským a ženským principem - jak fungují, co je posiluje a oslabuje a jak mohou spokojeně existovat spolu
 • Láska, sebeláska a soucit
 • Vědomí vlastní hodnoty
 • Svoboda
 • Komunikace a sdílení
 • Mysl, ego, intuice a instinkt
 • Důvěra
 • Hranice
 • Emoce a hněv
 • Samota
 • Destruktivní myšlenkové vzorce a navyklá schémata chování
 • Sex.

Kde

V mé pracovně.

Jak dlouho

Schůzka trvá 1 hodinu.

Cena

3.690 Kč

STRACHY A KOMFORTNÍ ZÓNY

Co byste udělali, kdybyste se nebáli? Chcte se přestat bát? 

Pak bude potřeba sebrat odvahu, přiznat si, že strach máte, podívat se na něj pěkně zblízka a pokusit se zjistit, co je za tím.

Strachy a vězení naší komfortní zóny nás udržují v pasivitě, v nespokojenosti, v chudobě a nemoci. Oddělují nás od svobodného a plnohodnotného života. 

Přitom strach nejčastěji pramení pouze z nedostatku znalostí, případně z obavy z něčeho neznámého/nového. 

Kromě toho se ve společnosti traduje také mnoho jedovatých lží a mýtů, které se předávají již po generace a my jim bezmyšlenkovitě dovolíme, aby nás ovládaly. 

Ve skutečnosti neexistuje nic, čeho bychom se měli bát, musíme to pouze POZNAT. 

Stejně jako když posvítíme do tmy - naše obavy se často ihned rozplynou a my zjistíme, že byly neopodstatněné.

Témata k diskusi, o kterých se svými klienty mluvím nejčastěji:

 • Jaký je rozdíl mezi mentalitou oběti a mentalitou tvůrce
 • Jak se zbavit odstupu a strachu z fyzického kontaktu
 • Jak se bez obav otevřít a sdílet
 • Jak se naučit bez výčitek přijímat, abychom mohli dávat
 • Jak uvažovat o smrti, aniž by to v nás vyvolávalo úzkost
 • Jak se přestat řídit tím, co říkají druzí
 • Jak si dovolit žít podle svých představ, realizovat své sny a investovat do sebe
 • Jak překonat své navyklé způsoby uvažování a chování, komfortní zóny a limity.

Kde

V mé pracovně.

Jak dlouho

Schůzka trvá 1 hodinu.

Cena

3.690 Kč

JSTE OBĚŤ NEBO TVŮRCE?

Svoboda je stav mysli.

Jak to udělat, ABYCHOM NEBYLI doživotně BEZMOCNÍ VŮČI OKOLNOSTEM NEBO SITUACÍM, které se nám dějí/staly?

Nezáleží totiž ani tak na tom, co prožíváme, ale především na tom, jaký význam svým zážitkům přisoudíme a jak se díky tomu cítíme. 

I k velmi těžkým životním situacím se můžeme postavit jako tvůrce a tím vše zcela změnit.

Osvojit si mentalitu tvůrce je důležité pro každého, kdo chce svobodně a spokojeně žít, pracovat, vytvářet kvalitní vztahy a mít dostatek prostředků.

Jak koučovací rozhovor probíhá?

 • Podíváme se do hloubky na to, jaký je rozdíl mezi obětí a tvůrcem a řekneme si, se kterou z těchto rolí se identifikujete.
 • Upřímně a reálně si zhodnotíme vaši aktuální situaci - kde v životě jste, v čem nemáte jasno, co vám brání spokojeně žít.
 • Odhalíme vaše podvědomé programy, zděděné a společenské stereotypy, které vás omezují a rozloučíme se s těmi, které už jste připraveni opustit.
 • Řekneme si více o tom, proč je dobré si nestěžovat a na místo toho to, co nám nevyhovuje změnit nebo přijmout. 
 • Konkrétně pojmenujeme situace nebo události ve vašem životě, kdy se cítíte jako oběť a řekneme si, jak tento pocit transformovat.

Kde

V mé pracovně.

Jak dlouho

Schůzka trvá 1 hodinu.

Cena

3.690 Kč

RADIKÁLNÍ UPŘÍMNOST JAKO CESTA K VLASTNÍ INTEGRITĚ

Naučit se říkat pravdu může zcela změnit náš život.

Pokud k sobě/ostatním nejsme zcela upřímní, žijeme ve stresu a vyčerpává nás to. 
Dlouhodobá neschopnost jasně stanovit své hranice a konfrontovat druhé se svým pohledem na svět se časem projeví ve formě nefunkčních vztahů, na fyzické rovině ve formě nemoci, únavy, vyčerpání, deprese, případně celkového vyhoření.

Jste připraveni zbavit se přetvářky?

Nejčastěji se svými klienty mluvím o tom, jak:

 • Jasně definovat a důsledně střežit své hranice
 • Sdělovat nepříjemné informace, aniž bychom druhým ublížili
 • Komunikovat bez jasně, věcně, ale bez jedovatých emocí
 • Vyslechnout a přijmout nepříjemné informace, aniž bychom si to brali osobně
 • Jednat na rovinu a přestat se přetvařovat 
 • Vyjadřovat své skutečné pocity a necítit se při tom provinile.

Kde

V mé pracovně.

Jak dlouho

Schůzka trvá 1 hodinu.

Cena

3.690 Kč

NÁVOD, JAK SE ZBAVIT STAROSTÍ A TRÁPENÍ

Mám pro vás blahodárný lék na bolesti a trápení, která si často předáváme po generace a nemůžeme díky nim spokojeně a plnohodnotně žít. Velmi mi pomohl skutečně odpustit a posunout se dál.