RECONNECTIVE HEALING

Vaše osobní evoluce. Reconnective Healing je moderní a efektivní metoda frekvenčího (nebo i informačního) léčení, přinášející do života komplexní a trvalé změny na mnoha úrovních.

Léčení není opravování. Je to návrat k vědomí, že s námi není a nikdy nebylo nic v nepořádku.

RECONNECTIVE HEALING

Vaše osobní evoluce. Reconnective Healing je moderní a efektivní metoda frekvenčího (nebo i informačního) léčení, přinášející do života komplexní a trvalé změny na mnoha úrovních.

Léčení není opravování. Je to návrat k vědomí, že s námi není a nikdy nebylo nic v nepořádku.

Léčení pomocí této metody přináší úplně jiné zážitky, než na jaké jsme běžně zvyklí.

Nabízím vám celostní optimalizaci touto metodou, která je po celém světě praktikována již 25 let. Doprovází ji seriózní vědecké výzkumy, především z oblasti kvantové fyziky a neurobiologie.

Já osobně jsem díky Reconnective Healing opustila mnoho nefunkčních a omezujících schémat, uzdravila jsem se a začala jsem dělat věci, ze kterých mám radost.

Metodu jsem se naučila a certifikaci jsem získala na semináři Dr. Erica Pearla

JAK LÉČENÍ FUNGUJE?

 • Reconnective Healing vyladí naše tělo na úrovni základní frekvence zdraví a napraví chyby v našem energo-informačním systému.
 • Nezaměřuje se na konkrétní problémy, ale pomáhá tělu a celému systému k návratu do stavu původního zdraví a rovnováhy.
 • Působí na rovině příčiny, a tím odstraňuje i následky.
 • Umožňuje hlubokou relaxaci a revitalizaci.
 • Je to proces, který nás přirozeně směřuje k integritě a k vyčištění a vyléčení všeho, co v našem systému způsobuje nepříjemnosti a disharmonii.
 • Spíše než léčba nebo terapie je to životní filozofie, která nám umožňuje opustit to, co nám již neslouží, být v souladu se sebou a užít si naplno každý moment, který prožíváme.
 • Je to o návratu k sobě, o rozpadu starých a nefunkčních vzorců a schémat.

JAKÉ BENEFITY VÁM TO PŘINESE

 • Reconnective Healing zpomaluje proces stárnutí fyzického těla.
 • Prohlubuje vnitřní klid a harmonii.
 • Zvyšuje spokojenost a efektivitu.
 • Zlepšuje vztahy.
 • Snižuje stres, vrací organismu zdraví a navyšuje energii.
 • Umožňuje restrukturalizovat DNA a zaktivovat náš plný potenciál.
 • Léčení často přijde ve formě, kterou bychom nečekali, nebo bychom si ji ani neuměli představit.
 • Velmi často se zoptimalizují i jiné oblasti našeho života, které s daným problémem souvisely.

Reconnective Healing je vhodné pro každého, nemá žádné vedlejší účinky ani kontraindikace. Velmi dobře funguje i u zvířat.

Metodu jsem se naučila na semináři pod vedením Dr. Erica Pearla a jeho týmu, 24. - 28. 6. 2016. Absolvování semináře mne opravňuje oficiálně používat titul Profesionální praktik Rekonektivního léčení. 

Odborné certifikáty si můžete prohlédnout v sekci Kontakt.

Dopřejte si svou osobní evoluci a přijďte to vyzkoušet.

JAK LÉČENÍ PROBÍHÁ?

Jedná se o bezdotykovou metodu. Léčení probíhá vleže, na masážním lehátku a trvá 30 minut. Klient pouze odpočívá, nemusí se do procesu nijak aktivně zapojit. Praktik Reconnective Healing se naladí na frekvence a díky tomu je začne cítit i klient.

Projevy jsou různé, každý z nás reaguje na kontakt s frekvencemi jinak a má individuální prožitky. K nejčastějším projevům při léčení patří pohyb očí za víčky, samovolné pohyby svalů na různých částech těla, časté jsou i vizuální nebo sluchové vjemy, případně vzpomínky. Někdy klient i usne.

Většinou se jedná o velmi příjemné zážitky, které jsou zcela jiné než to, na co jsme běžně zvyklí. Naše pocity a vjemy však nejsou rozhodujícím faktorem pro vyléčení. Důležité je především to, co následuje.

Léčení je komplexní proces. Často přijde ve formě, kterou bychom si ani neuměli představit. A někdy nás přímo konfrontuje s věcmi, které jsme odmítali řešit nebo jsme před nimi zavírali oči. Takto přirozeně postupně odchází vše, co brání našemu harmonickému životu.

Praktici Reconnective Healing nejsou léčitelé. Pouze zprostředkovávají propojení s tím, co už v sobě všichni máme a co je zde s námi stále. Pokud si to v přítomnosti Reconnective Healing dovolíme, můžeme se k tomu kdykoliv vrátit. Stav přirozené rovnováhy a zdraví je nám stále k dispozici.

Po absolvování Reconnective Healing obvykle dojde ke komplexnímu zlepšení kvality života - dějí se pozitivní změny v oblasti zdraví, vztahů, pracovních záležitostí, hmotného zajištění i v celkovém přístupu k sobě samému a k okolí. 

Nejedná se o dlouhodobou terapii. Doporučují se 3-4 sezení a pak se nechává nové "naladění" v životě klienta působit.

Pokud se chcete dozvědět víc, doporučuji vám navštívit oficiální web Reconnective Healing & The Reconnection: https://www.thereconnection.com/

Kde

V mé pracovně.

Jak dlouho

Sezení trvá 1 hodinu, toho 30 min. vleže na masážním lehátku.

Cena

3.690 Kč

DÁRKOVÝ POUKAZ