29.5. 2020

Žena a její mystéria

Channeling 29. 5. 2020 Hluboké uvědomění ženské síly nepochází z ničeho, na co jste dosud zvyklí. Pochází to z kosmického vědomí existence samotné, z nekonečného spojení se vším, co je, s přesahem do jiných světů a s odvěkou moudrostí, která je nekonečná a dostupná pouze těm, kteří se jí otevřou a kteří jsou ochotni jí naslouchat. Je to moudrost, která se nachází ve vaší DNA...

27.5. 2020

Isis – v souladu s božskou složkou

Channeling 27. 5. 2020 Přicházím předat vědění, které je potřeba sdílet s ostatními lidmi. Jedná se o informace staré mnoho tisíc let, které zůstávaly nevyužité a které je nyní potřeba žít. Je to posvátná magie propojení těla, srdce, duše a všeho, co nás obklopuje. Je to jednota ve svém božském pojetí, sounáležitost se všemi cítícími bytostmi, spočívání ve svém středu,...

27.5. 2020

Umění naslouchat

Pokud někdo dokáže být zcela přítomný, koncentrovaný a naslouchá nám celou svou bytostí bez potřeby argumentovat, ale se snahou porozumět, dává nám to prostor být sami sebou, cítit se bezpečně, otevřít se a růst. Umění dát stranou sebe, otevřít se jiným než vlastním (důvěrně známým) podnětům, naslouchat, vcítit se do druhých a dívat se na svět jejich očima je tou...

12.5. 2020

Symfonie života

Lidská duše je složena z harmonie. Na každou nemoc nebo problém se tedy můžeme dívat jako na určitou formu nesouladu, kdy v nás něco “nehraje”. Vědci prokázali, že všechno kolem nás i v nás je energie organizovaná informacemi. Každá frekvence v sobě nese jinou informaci, a tudíž má i své specifické vlastnosti. Od toho, na jaké FREKVENCI jsme „naladěni“, se odvíjí celý náš...

25.4. 2020

Cesta domů

Channeling 25. 4. 2020 “Odcházení znamená příslib nového života o kousek blíž k pravdě. Znamená úctu k sobě, k energii změn a k jiskřičce naděje. Jestli to tak cítíš, jdi! Odejdi, nic nevysvětluj a klidně práskni dveřmi. Buď tam, kde máš být, ne tam, kde tě chtějí mít ostatní. Život je o odcházení. Od toho, co nám už neslouží, co jsme přerostli,...

20.4. 2020

Zapomenutá láska

Láska se ukrývá v maličkostech. V tašce s nákupem v kapce rosy v nesmělém komplimentu v kafi s rumem v pohlazení po vlasech v zamáčknuté slze v kompromisu v husí kůži v hořké čokoládě v odhaleném tajemství v radosti ze setkání ve snídani do postele v oblíbené písničce v pevném ne ve šluku z cigarety v obyčejných dnech v pohledu do očí...

20.4. 2020

Moudrost z Plejád

Channeling 20. 4. 2020: “V přírodě platí zákonitosti, které nemohou být porušeny. Prostupují vše, co je živé a neexistuje síla, která by s nimi v konečném důsledku byla v rozporu. Na fyzické úrovni se tyto zákony projevují jako jedinečné vlastnosti hmoty. Ukrývají se v každé molekule, jelikož jsou základní podstatou veškeré existence. A tak, díky nim vše, co je, vzájemně interaguje...

12.4. 2020

Kráska a zvíře

Všechno to tam je. Já vím, že to v hloubi duše cítíš stejně. Možnosti existují, příležitosti se nabízejí, výzvy přicházejí. Není to pohádka. Vstupují nám do životů skrze situace, lidi, události, informace, zážitky a pocity. To, po čem toužíme a co si přejeme, když nemůžeme v noci spát, se nám dennodenně objevuje před očima, bere nás to za ruku a táhne nás to správným směrem. My...

11.4. 2020

Modrá skleněnka

Vítr fouká do tvých vlasů,odnáší svět starých časů.I kdybys chtěla sebevíc,nechytíš to, co je pryč.Pohlaď toho, kdo je s teboua buď vděčná za sny ve dvou. Za každou tvou myšlenkudám do dlaně skleněnku.Zatřpytí se na slunci,spadne k tobě do kapsy.Nediv se, kde se tam vzala,když sis přesně tohle přála. Co s tou kuličkou uděláš?Snad ji zase neschováš!Však víš, co ti připomíná,krásné světlo u nás...

8.4. 2020

Esence vaší bytosti

Channeling 7. 4. 2020: “Forma sídlící za všemi závoji hmotného světa, vyzařující zpoza emocionálního, mentálního i tělesného omezení. Věčná, zářivá podstata, vycházející na světlo světa tím intenzivněji, čím méně bariér jí stojí v cestě. Vaše opravdové já, prosté veškerých iluzí, lží, tužeb a očekávání. Věčnost ve shluku tančících částic, pouhým okem neviditelná a přitom všudy přítomná a všeprostupující. Hluboce si uvědomující sebe...