Channeling

Články kategorie Channeling
15.12. 2020

Věk Vodnáře

Kruh se uzavírá a cyklus se ukončuje. Aby něco mohlo začít, to staré potřebuje skončit. Vcházíme do této etapy společně. Společně tvoříme lidstvo. Společně tvoříme naši evoluci. Jsme hybatelé evoluce. Jsme tvůrci našich životů. Jsme mocné bytosti stojící plně ve své síle, které jednají v souladu s vyšším cílem a vědomě opouštějí všechno, co neslouží jejich nejvyššímu záměru. Vedeme druhé...

29.5. 2020

Žena a její mystéria

Channeling 29. 5. 2020 Hluboké uvědomění ženské síly nepochází z ničeho, na co jste dosud zvyklí. Pochází to z kosmického vědomí existence samotné, z nekonečného spojení se vším, co je, s přesahem do jiných světů a s odvěkou moudrostí, která je nekonečná a dostupná pouze těm, kteří se jí otevřou a kteří jsou ochotni jí naslouchat. Je to moudrost, která se nachází ve vaší DNA...

27.5. 2020

Isis – v souladu s božskou složkou

Channeling 27. 5. 2020 Přicházím předat vědění, které je potřeba sdílet s ostatními lidmi. Jedná se o informace staré mnoho tisíc let, které zůstávaly nevyužité a které je nyní potřeba žít. Je to posvátná magie propojení těla, srdce, duše a všeho, co nás obklopuje. Je to jednota ve svém božském pojetí, sounáležitost se všemi cítícími bytostmi, spočívání ve svém středu,...

25.4. 2020

Cesta domů

Channeling 25. 4. 2020 „Odcházení znamená příslib nového života o kousek blíž k pravdě. Znamená úctu k sobě, k energii změn a k jiskřičce naděje. Jestli to tak cítíš, jdi! Odejdi, nic nevysvětluj a klidně práskni dveřmi. Buď tam, kde máš být, ne tam, kde tě chtějí mít ostatní. Život je o odcházení. Od toho, co nám už neslouží, co jsme přerostli,...

20.4. 2020

Moudrost z Plejád

Channeling 20. 4. 2020: „V přírodě platí zákonitosti, které nemohou být porušeny. Prostupují vše, co je živé a neexistuje síla, která by s nimi v konečném důsledku byla v rozporu. Na fyzické úrovni se tyto zákony projevují jako jedinečné vlastnosti hmoty. Ukrývají se v každé molekule, jelikož jsou základní podstatou veškeré existence. A tak, díky nim vše, co je, vzájemně interaguje...

11.4. 2020

Modrá skleněnka

Vítr fouká do tvých vlasů,odnáší svět starých časů.I kdybys chtěla sebevíc,nechytíš to, co je pryč.Pohlaď toho, kdo je s teboua buď vděčná za sny ve dvou. Za každou tvou myšlenkudám do dlaně skleněnku.Zatřpytí se na slunci,spadne k tobě do kapsy.Nediv se, kde se tam vzala,když sis přesně tohle přála. Co s tou kuličkou uděláš?Snad ji zase neschováš!Však víš, co ti připomíná,krásné světlo u nás...

8.4. 2020

Poselství Háthorů

Channeling 5. 4. 2020: „Jsme Háthorové. My jsme. V hluboké úctě s vaší službou, misí a nekonečnou podstatou. Přicházíme v míru, s láskou a s laskavým záměrem ze zcela odlišného universa. Přinášíme vám příslib nového věku otevřeného vědomí a společné práce na nových hodnotách společnosti v souladu s univerzálně platnými zákonitostmi, které ctí všechny bytosti napříč různými vesmíry. Nabízíme vám vědění vysokodimenzionální moudrosti symbolizující vrchol...