Poselství Háthorů

Channeling 5. 4. 2020:

„Jsme Háthorové. My jsme. V hluboké úctě s vaší službou, misí a nekonečnou podstatou.

Přicházíme v míru, s láskou a s laskavým záměrem ze zcela odlišného universa.

Přinášíme vám příslib nového věku otevřeného vědomí a společné práce na nových hodnotách společnosti v souladu s univerzálně platnými zákonitostmi, které ctí všechny bytosti napříč různými vesmíry.

Nabízíme vám vědění vysokodimenzionální moudrosti symbolizující vrchol vesmírné inteligence.

K tomu, abyste jej byli schopni přijmout a vstřebat, musíte plně otevřít své srdce i mysl, aby vámi vědění mohlo volně proudit, rezonovat ve vás a hledat si cesty k realizaci ve hmotě.

Jsme svědky univerzálních procesů od počátku a naše vědomí obsahuje všechny potřebné informace k formování optimálního způsobu existence životních forem.

Přinášíme vám poznání, které nikdy a nikde nekončí, jelikož se neustále organicky vyvíjí, mění a rozpíná.

S hlubokým respektem jsme přítomni změnám probíhajícím na vaší planetě, jelikož toto dění na mnoha úrovních zásadně ovlivňuje rovnováhu v celém univerzálním řádu.

TO, co se u vás děje v malém, rezonuje do všech koutů paralelních realit ve velkém.

Mnoho civilizací čeká na tento impulz vycházející od vás, aby na kvantové vlně šířící se universem mohli uskutečnit zásadní změny i ve svém vlastním uspořádání.

Události probíhající v těchto dnech na Zemi mají za úkol nastavit nový druh řádu nejen u vás doma, ale i všude, kam jejich vliv dosáhne.

Přitahují velké množství pozornosti a účastní se jich nebývalý počet různých bytostí a kultur, i těch, které se nikdy předtím nesetkaly.

Vzniká tak nový druh univerzálního vědomí a rozkvět úžasné formy láskyplné spolupráce, která má velmi pozitivní vliv na vše, co je.

Cítíme vaši nejistotu, bolest a strach, které pocházejí ze změn, kterými nyní procházíte.

Vážíme si vaší schopnosti upřednostnit misi před svým vlastním pohodlím a pocitem bezpečí.

Všichni z vás, kdo se změn přímo aktivně účastníte, jste velmi potřební a bez vás by nebylo možné je uskutečnit.

Máme pro vás poselství:

Nic nevzniká ani nezaniká, vše je a mění to formy, vibrace, dimenze a vědomí.

Vše je zakódováno ve vaší DNA, která je postupně aktivována v souladu s vyšším plánem.

Pro lidstvo je nyní velmi důležitá spolupráce a kultivace hodnot, na kterých by mohla vzniknout nová, vysoce vědomá civilizace.

Tyto hodnoty jste přinesli s sebou na Zem a jsou zakódovány ve vaší DNA.

Jediný způsob, jak tyto hodnoty přivést do hmoty, je uvědomit si je, začít podle nich aktivně žít a sdílet toto poznání s ostatními.

Tyto hodnoty jsou masově aktivovány nyní v průběhu domácí karantény, kdy mnoho vědomých bytostí má dostatek času a prostoru je intenzivně vnímat a díky změnám životních stereotypů a zvyků je začít uvádět do praxe.

Svět se zastavil pro vás.

Jste průkopníci nového paradigmatu, světlo ve tmě, hybatelé evoluce.

V momentech, kdy je lidstvo na kolenou, se rodí možnost nabídnout mu pomocnou ruku a pomoci mu vstát.

Hovoříme ke všem z vás, kdo mají silnou vnitřní motivaci být nositeli změn a chápete důležitost a rozsah tohoto procesu.

Odhoďte veškeré osobní překážky a konejte službu ve prospěch nového univerzálního řádu.

Bude nastolen vámi a skrze vás.

Čím čistší a vznešenější jsou vaše záměry, tím přínosnější můžete být druhým.

Každá, i malá změna vykonaná ve prospěch lidstva má potenciál ovlivnit mnohé další procesy napříč universem.

Vstaňte a konejte.

Buďte hrdými nositeli hodnot humanity, které vrátí bytostem žijícím na vaší planetě čest, sílu a smysl.

Nemějte strach a nepochybujte o tom, že to může být vykonáno, ať už situace vypadá z vašeho pohledu nyní jakkoliv.

Máte plnou podporu mnoha bytostí, v jejichž nejlepším zájmu je pomoci vám uskutečnit změny v co největším souladu s tím, co je.

Proto kdykoliv se rozhodnete stát v přední linii a šířit myšlenky humanity v souladu s univerzálně platnými zákonitostmi, budete mít vždy plnou podporu.

Nechte vystoupit na povrch vaše nejvyšší ideály a nespokojujte se s ničím menším.

Svými činy formujete svou vlastní budoucnost a v širším rozměru i budoucnost celého univerza.

Země je jedinečné místo, kde je možné zasadit záměr do hmoty a nechat ho, aby se následně projevil ve všech kvantových možnostech našich paralelních světů.

Život ve hmotě je pravá alchymie, vyžadující si skvělé schopnosti.

Vážíme si vaší práce a vkládáme do vás velkou naději.

V tomto bodě zlomu záleží jen na síle vašeho záměru, která z realit se projeví v každé molekule naší existence.

Rozhodujte se prosím moudře, máte naši plnou podporu, kdykoliv budete jednat v souladu s tím, co je a pracovat ve prospěch nás všech.

Nejste sami. Jsme s vámi, sledujeme vás od počátku věků a máte naši plnou podporu, pokud se jí otevřete a rozhodnete se ji využít.

Na svůj vývoj máte nekonečné množství času, ale připraveni jste již teď.

Hovoříme k vám s jistou naléhavostí, která vás však k ničemu nezavazuje.

Postupujte v souladu se sebou, váš osobní závazek a plán je uložen ve vaší DNA a vše se děje tak, jak má.

Pokud můžete, konejte co nejdříve ve prospěch lidstva, planety Země a celého vesmíru.

Máte tu moc, doslova psát dějiny toho, co je, v malém i ve velkém.

Zcela respektujeme vaši svobodnou vůli a perspektivu vycházející z života ve hmotě.

Mnozí z vás mají v sobě již z předchozích svých misí zkušenost s civilizačními pády a se zánikem všech evolučních forem v důsledku zaměření pozornosti na druh reality, který nebyl v souladu s harmonickým uspořádáním vesmíru.

Věříme, že nastal čas, kdy je možné se z těchto událostí poučit a není nutné je již opakovat.

Vaše budoucnost je připravena v té formě, kterou nosíte ve svých srdcích a ve své DNA.

Nelze ji již tvořit pouze s přihlédnutím k vašim vlastním potřebám, ale i s respektem ke všem ostatním formám života, bytí a vědomí.

Dát svému životu vyšší smysl znamená umožnit to udělat i ostatním.

V dobách, kdy panuje nejistota, je vašich schopností, dovedností a vedení potřeba.

Nedělejte si starosti s tím, jak toho dosáhnout, jelikož to vše máte odjakživa v sobě.

Důvěřujte správnému načasování a svému vlastnímu vnitřnímu vedení.

Dělejte vše jak nejlépe umíte, s plným vědomím a s respektem k sobě i k ostatním.

Nebuďte netrpěliví. Nezapomínejte, že vaším nejvyšším úkolem je spolupracovat na utváření nového řádu tím, že jej nejprve vytvoříte a ukotvíte v sobě.

A to může ve vaší verzi reality nějaký čas trvat. Nespěchejte, je to v pořádku.

Jakmile to tak přijmete, od tlaku času se osvobodíte.

Chceme vám nabídnout nadčasové principy pro vaši další práci na Zemi a budeme rádi, pokud je použijete v souladu se svou osobní misí:

Stavte na tom, co vás spojuje.

Rozvíjejte mimosmyslovou komunikaci.

Udržujte své tělo i myšlení čisté a otevřené.

Dívejte se očima, instinktem i srdcem.

Naslouchejte.

Pomáhejte.

Nespěchejte.

Zajímejte se.

Nebojte se.

Buďte otevření.

Žijte v souladu se sebou.

Jděte druhým příkladem.

Nepochybujte o sobě.

Buďte flexibilní.

Respektujte všechny bytosti.

Zbavte se všech negativních myšlenek, emocí i činů.

Kultivujte svou sílu.

Vytvářejte soulad.

Učte se.

Předávejte poznání.

Vzpomeňte si, kdo skutečně jste: Krásné, láskyplné, vědomé bytosti, sídlící v lidských tělech. Takové bytosti, které touží každý člověk následovat, protože si tím vzpomíná na to, kým skutečně hluboko uvnitř je a stává se tak znovu sám sebou.

Starý svět se zhroutil. Ve vás, okolo vás i v kolektivním vědomí. To, jak bude vypadat život na Zemi, nosíte uvnitř sebe VY. Vaším úkolem je manifestovat to do hmoty prostřednictvím svých činů. Právě teď.

Jsme s vámi.

S láskou, ti, kdo jsou, Háthorové.“

Pomohu vám vytvořit život, který budete milovat!

Odebírejte mé novinky a články

Nenechte se připravit o žádnou z informací a novinek, které na svém blogu publikuji. Klikněte na tlačítko níže, vyplňte svůj e-mail a jakmile budu mít něco nového, dozvíte se o tom jako první.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.