Žena a její mystéria

Channeling 29. 5. 2020

Hluboké uvědomění ženské síly nepochází z ničeho, na co jste dosud zvyklí. Pochází to z kosmického vědomí existence samotné, z nekonečného spojení se vším, co je, s přesahem do jiných světů a s odvěkou moudrostí, která je nekonečná a dostupná pouze těm, kteří se jí otevřou a kteří jsou ochotni jí naslouchat.

Je to moudrost, která se nachází ve vaší DNA a nyní nastal čas ji zaktivovat. Hloubka vašeho poznání přichází s tím, nakolik si dovolíte roztáhnout svá křídla a letět směrem, který je vám určený. Křídla, která máte, vyrůstají z vašeho srdce. Jakmile si dovolíte vzlétnout, necháte za sebou všechny své starosti, omezení a trápení.

Hluboká ženská moudrost dává všem vašim myšlenkám křídla, dovoluje vám odpoutat se od toho, co vás svazuje, prožívat nekonečnou extázi v každém okamžiku vašeho života, vidět za zřejmé, plynout v souladu s existencí a dokázat přistoupit k druhým ve své pravdě, ve své podstatě a ve své neposkvrněné čistotě, která dává vzniknout novému životu – což je nástroj transformace.

Veďme sebe sama do této hloubky, dovolme našim křídlům, aby nás nesla. Učme to ostatní a předávejme tuto moudrost i našim dětem. Abychom mohli být celiství, musíme se naučit nahlédnout i božský aspekt našeho vědomí, který v sobě nenese žádné známky studu, ponížení, nebo pocitu méněcennosti.

Jedná ze své podstaty a tedy nezná nic než sebe sama, plně se projevuje a vzhledem k tomu, že nevychází z ega, ale ze samé esence naší bytosti, tak je 100% pravdivý, autentický a ovlivňující druhé až do morku kostí, do každé buňky jejich těla. Hovoří jazykem, který je všem srozumitelný, jazykem na předverbální úrovni, který prochází přímo do podstaty naší bytosti.

Žena matka si je vědoma své velikosti. Je si vědoma své síly, dovolí si roztáhnout svá křídla a nenechá se ničím spoutávat, dovolí si letět, tam, kam potřebuje, aby se mohla vrátit, kdykoliv to tak ucítí.

Žena matka ví. Ona cítí. Ona chápe, že věci jsou tak jak jsou a reaguje na ně ze své nejvnitřnější podstaty, kterou je hluboká láska, soucit a porozumění nesoucí v sobě odkaz a vědění všech věků. Žena matka je hluboká studnice energie, ze které lze nekonečně čerpat, protože se neustále naplňuje posvátnou moudrostí a sdílí ji s ostatními.

Síle ženy ve své pravé podstatě nelze vzdorovat. Lze se jí pouze odevzdat, splynout s ní a těšit se z její přítomnosti, která odemkne a umožní nám naplno využívat to nejlepší v nás.

Žena ve svém plném potenciálu přichází. Dovolí si naplno roztáhnout svá křídla, vzlétne tak vysoko, jak je potřeba, aby mohla přinést to nejjasnější světlo druhým. Aby mohla žít v pravdě, aby měla sílu vydat se i do hloubek, a vynést na povrch to, co potřebuje spatřit světlo světa a uzdravit všechny bolesti, jizvy a křivdy.

Ona je vědoucí, je moudrá, přichází s porozuměním a s rozhřešením pro všechny lidské bytosti.

K tomu, aby sis dovolila roztáhnout svá křídla, potřebuješ dozrát a v momentě kdy pochopíš a ucítíš tento význam, tak vzlétneš a osvobodíš se.

Žena matka dává život a umožňuje znovuzrození. V její hluboké, životodárné energii se s měkkostí a jemností rodí to, co je krásné, křehké, pravdivé a jasné jako to nejčistší světlo.

Roztáhni svá křídla a leť, protože je čas a ostatní to potřebují vidět, aby mohli pro sebe udělat to samé.

S láskou Isis, matka všeho.

Pomohu vám vytvořit život, který budete milovat!

Odebírejte mé novinky a články

Nenechte se připravit o žádnou z informací a novinek, které na svém blogu publikuji. Klikněte na tlačítko níže, vyplňte svůj e-mail a jakmile budu mít něco nového, dozvíte se o tom jako první.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.