MOUDROST A SÍLA POKOJNÉHO BOJOVNÍKA

2. 12. 2018
Karlovka- Karlova 145/25, 110 00 Praha

MOUDROST A SÍLA POKOJNÉHO BOJOVNÍKA

2. 12. 2019
Karlovka- Karlova 145/25, 110 00 Praha

NIKDY SE NESMIŘUJ S PRŮMĚRNOSTÍ, KDYŽ MŮŽEŠ DOSÁHNOUT MISTROVSTVÍ

Přijď se stát tou nejlepší verzí sama sebe. Čeká tě intenzivní, celodenní trénink praktických dovedností, které tě účinně povedou k tvému vlastnímu mistrovství.
Dopřej si před koncem roku kompletní restart osobnosti, inspiraci, motivaci i konkrétní osvědčené návody, jak aktivovat a plně využít svůj potenciál.

O vlastnostech, které charakterizují pokojného bojovníka, nebudeme jen mluvit. Budeme je především trénovat, abychom si je osvojili. Zaměříme se hlavně na:
> Disciplínu, vytrvalost, pozornost, klid, koncentraci, odvahu, odolnost a zodpovědnost.
Důsledná aplikace těchto dovedností v každodenním životě přináší sílu, moudrost, vyrovnanost a svobodu, což jsou viditelné znaky pokojného bojovníka.
Nedají se získat jen tak. Je potřeba se k nim dopracovat a s velkou dávkou pokory je neustále trénovat a zdokonalovat. Cesta k vlastnímu mistrovství nikdy nekončí, protože je stále co nového se učit a objevovat.

MOUDROST A SÍLA POKOJNÉHO BOJOVNÍKA
Celodenní intenzivní workshop > Krok za krokem k mentalitě vítěze

HARMONOGRAM DNE:

9:00-9:30
Úvod, organizační informace, vzájemné naladění skupiny

9:30-11:30
Blok č. 1: VNITŘNÍ KLID
Témata, kterým se budeme věnovat:
- Mysl jako náš nástroj
- Meditační techniky pro každý den
- Přítomný okamžik
- Vystoupení z emocionálních vzorců a z utrpení
- Práce s vnitřním dítětem
- Radost, smích
Na závěr bloku proběhne řízená meditace (cca 40 minut) od Dr. Joe Dispenzy: https://drjoedispenza.com/.

11:30-13:00
Blok č. 2: STRACHY A KOMFORTNÍ ZÓNY
Témata, kterým se budeme věnovat:
- Ego a mysl jako zdroj většiny obav a omezení
- Vnitřní bariéry a zdi, izolace, uzavřenost
- Smrt
- Sdílení
- Kontakt
- Limity a jejich překonávání.

13:00-14:00
Pauza na oběd

14:00-15:30
Blok č. 3: MENTALITA ÚSPĚCHU
Témata, kterým se budeme věnovat:
- Jak se dostat z mentality oběti do mentality tvůrce
- Osobní vize
- Spokojené a rovnocenné vztahy
- Hojnost
- Zdraví
- Vědomí vlastní hodnoty
- Otevřenost změnám.

15:30-16:30
Blok č. 4: TĚLO
Témata, kterým se budeme věnovat:
- Síla
- Strava
- Tělo jako displej
- Propojení těla s myslí
- Zvýšení citlivosti
- Fyzická aktivita a odpočinek
- Vnitřní a emoční tělo.

16:30-17:30
Blok č. 5: BDĚLÁ POZORNOST
Témata, kterým se budeme věnovat:
- Instinkt
- Integrita
- Postřeh
- Vědomá pozornost
- Umění koncentrace
- Totálnost.

17:30-18:00
Závěr, rekapitulace, sdílení, dotazy.

Každý blok bude obsahovat teoretickou i praktickou část, intenzivní individuální práci, spolupráci ve dvojicích i ve skupině. Budeme pracovat aktivně, bez zbytečných pauz, často až do úplného vyčerpání, protože jedině když se přestaneme šetřit, tak zjistíme, kam až můžeme dojít.

CO TI ÚČAST NA WORKSHOPU PŘINESE?
> 7 hodin intenzivní práce na sobě, při které zjistíš co všechno v tobě je.
> Naučíš se, jak konstruktivně pracovat se svým strachem a jak využít limity a překážky jako příležitosti.
> Pochopíš, že žít pod hranicí svých možností je plýtvání tvým cenným potenciálem.
> Zažiješ, že úspěch začíná v hlavě a pokračuje v těle.
> Zatoužíš být skvělým člověkem a přestat se vymlouvat, dělat výjimky a kompromisy.
> Začneš důvěřovat sám sobě a budeš v souladu s tím i jednat, ať už si o tom tvé okolí myslí cokoliv.
> Zjistíš, že trápit se a ubližovat sobě/ostatním nedává smysl, takže to pravděpodobně časem přestaneš dělat.
> Pochopíš, že svá omezení můžeš překonat a že je důležité pokaždé se zvednout a jít dál.
> Staneš se silnějším a odolnějším člověkem.

To, co se naučíš, můžeš účinně aplikovat ve svém pracovním i osobním životě, ať už je tvá aktuální situace jakákoliv a profitovat z toho budou všichni, kdo se s tebou setkají.

Přijď na sobě zapracovat.

Těším se na společnou cestu pokojného bojovníka!

 

PŘIHLÁŠKA

NÁVOD, JAK SE ZBAVIT STAROSTÍ A TRÁPENÍ

Mám pro vás blahodárný lék na bolesti a trápení, která si často předáváme po generace a nemůžeme díky nim spokojeně a plnohodnotně žít. Velmi mi pomohl skutečně odpustit a posunout se dál.