Neber si to osobně!

Aneb jak zkrotit ego a mysl

6.-7.11. 2021, 9:00-13:00
Online Zoom

Neber si to osobně! Aneb jak zkrotit ego a mysl

6.-7.11, 9:00-13:00
Online Zoom

Těším se na společný víkend, na kterém se podíváme do hloubky na to, co nám skutečně brání v klidu spokojeně žít, svobodně a spontánně se realizovat, dopřávat si hojnost a prožívat radost.

Mám moc ráda tento citát: "Kde je radost, tam je Bůh. Kde je vážnost, tam je ego."

A tak to je i v životě, jen se rozhlédněte kolem sebe 🙂 Bereme se příliš vážně, stále nad něčím přemýšlíme, děláme si starosti, kritizujeme, srovnáváme se, spoustu toho řešíme a zapomínáme ŽÍT!

Cílem tohoto kurzu je povznést se nad mysl a ego, plně prožívat přítomnost, uvidět život ze širší perspektivy, najít svůj vnitřní klid a vstoupit do proudu tvořivé, vyživující životní energie, neomezeně plynoucí za hradbami našeho myšlení a ega.

Dokud jsme uvěznění jen v dobře známé kleci mysli a v neustále se opakujících, egoických vzorcích chování, vyčerpáváme se, jsme trvale nespokojení a naše tělo chřadne, slábne, až nakonec onemocní - často chronicky.

Život nás však zve dál.

Máme možnost z toho, co nám nevyhovuje, kdykoliv vystoupit skrze nový, hlubší vhled, poznání a uvědomění si stále přítomné, dobré reality na pozadí. Tento krok směrem k volnosti můžeme udělat společně, pokud vnímáte, že už nastal váš čas.

Jak budeme pracovat?

Čekají nás dva moduly, ve kterých si řekneme, co nás v životě svazuje a omezuje, jak se z tohoto sevření osvobodit a jít ve svém přirozeném vývoji dál v radosti a lehkosti.

Sobota 6.11., 9:00-13:00 Modul MYSL

Budeme se věnovat následujícím tématům:

 • Jak funguje lidské myšlení a kdy je toxické
 • Jaký je rozdíl mezi myšlením a vědomím a jak je propojit
 • Co je bytí, přítomný okamžik a jak do nich vstoupit
 • Jak najít rovnováhu mezi bytím a děláním
 • Jak propojit myšlení s tělem
 • Proč pozitivní myšlení a manifestace pouze z mysli nefungují (nebo jen omezeně)
 • Jak rozpoznat své destruktivní myšlenkové vzorce, přijmout je a už jim dále nevěnovat pozornost
 • Jak tvořit z vlastní podstaty a v hlubokém souladu se sebou
 • Jak se osvobodit ze závislosti na neustálém nutkavém myšlení
 • Jak najít sílu v klidu
 • Jak se vymanit z chamtivosti, chtění, nutkavé činnosti, snažení, tlaku, manipulace a lpění
 • Jak používat svou mysl k tvorbě vědomě, s lehkostí a konstruktivně
 • Jak přestat stále něco řešit, rýpat se v problémech a začít konečně ŽÍT!

Čeká nás i praktická část, ve které si užijeme společnou meditaci, klid, uvolnění, sladění s tělem a vytvoření odstupu od našich myšlenkových procesů.

Neděle 7.11., 9:00-13:00 Modul EGO

Budeme se věnovat následujícím tématům:

 • Co je ego a jak poznáme, že nás ovládá
 • Kdy nás ego vychyluje z rovnováhy
 • Jak pracovat se základními projevy ega - strach, pocit nedostatečnosti, utrpení, pocit nadřazenosti, pocit oddělenosti
  • Jak v každodenním životě neupadat do pastí ega:
 • Komfortní zóny 
 • Masky a role
 • Dogmata, dramata a touha po pozornosti
 • Manipulace
 • Emoční a citová nedostupnost
 • Konkurence, boj a soupeření
 • Mentalní i fyzická zatvrzelost/ztuhlost
 • Osobní slepota - vězení zažité perspektivy
 • Srovnávání, hodnocení a posuzování
 • Pýcha, zneužitá moc a arogance 
 • Mentalita oběti a manipulace rolí "chudáka"
 • Lži, intriky a mentalita chudoby
 • Rezistence a odpor ke změnám
 • Spasitelský syndrom.

Kdo bude mít zájem o další, už individuální práci na téma ego, můžeme společně pokračovat Egodiagramem.

Mysl a ego jsou silný tandem, který nás drží v nespokojenosti a oddělují nás od plného potenciálu. Je to evoluční stádium člověka a bude trvat přesně tak dlouho, po jakou dobu to ve svém životě dovolíme.

Pokud se vědomě rozhodneme, můžeme z toho kdykoliv vystoupit a osvobodit se. I proto je zde pro vás tento kurz.

Workshop proběhne online na Zoomu.

NÁVOD, JAK SE ZBAVIT STAROSTÍ A TRÁPENÍ

Mám pro vás blahodárný lék na bolesti a trápení, která si často předáváme po generace a nemůžeme díky nim spokojeně a plnohodnotně žít. Velmi mi pomohl skutečně odpustit a posunout se dál.